Rutavdrag för IT-tjänster

Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Rutavdrag för dig under 65 år är max 25 000 kronor per person och år. Det finns inget maxbelopp per fastighet.

 • För rutarbete kan du dra av max 50 procent av arbetskostnaden.
 • Rutavdraget är max 25 000 kr per år för personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång.
 • De som har fyllt 65 år vid årets ingång kan få max 50 000 kr i rutavdrag.

Krav för rutavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden, se Krav på din bostad.
 • Arbetet ska gälla reparation, underhåll och installation av data- och IT-utrustning som är avsedd för datatrafik och kan kopplas upp mot internet samt utrustning som stödjer och är ihopkopplad med data- och IT-utrustningen. Detta gäller även dataprogram och dataförbindelser som används av data- och IT-utrustningen och som kan ta emot eller sända elektronisk kommunikation.

Rutavdrag ges för reparation, installation och underhåll av:

 • datorer, läsplattor, spelkonsoler, tv-apparater och smarta telefoner
 • skrivare, skannrar, högtalare och avläsare
 • mediaspelare, digitalboxar, blurayspelare och Apple-tv
 • paraboler och tv-antenner som kan ta emot datatrafik samt modem, routrar och wifiutrustning
 • bredband och nätverk samt kablar och uttag i anslutning till dem; se även nergrävning av kablar under Gräv- och markarbete (rot).

Rutavdrag ges även för arbete med:

 • fiberinstallation (den del av arbetet som sker inne i bostaden); se även nedgrävning av fiber under Gräv- och markarbete (rot).
 • felsökning och kanalsökning samt uppdatering, installation och avinstallation av operativsystem och datorprogram till exempel Windows och antivirusprogram
 • enklare rådgivning och handledning.

Inget avdrag ges för:

 • installation, reparation och underhåll av tv-apparater som endast tar emot tv-signaler
 • installation och reparation av parabol- och tv-antenner vilkas enda syfte är att skicka tv-signaler
 • utrustning som kan användas för kommunikation eller styras och övervakas genom olika IT-lösningar, till exempel brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar
 • programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara
 • reparation eller annat arbete i företagets lokaler
 • handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.

Källa: www.skatteverket.se

Gå upp