Intern-TV

Vi har lång erfarenhet av lösningar för intern-TV i kabel-TV system, som finns i kabel-TV föreningar, bostadsrättsföreningar, hotell och andra företag. Detta har visat sig vara ett bra sätt att nå ut med information till boende, anställda och kunder.

Hur fungerar då detta?

Man kopplar en dator till en modulator som skickar ut en analog eller digital signal ut i antennätet. I datorn har man ett program som skickar ut den informationen man vill på nätet via modulatorn.